Henriëtte Stemerdink-Brouwer

Ik ben kinderfysiotherapeute en bewegingswetenschapper. Sinds 2001 werkzaam in De Heelkom. Vanaf het VWO wist ik al: ik wil iets doen met kinderen, wetenschap en gezondheidszorg. Dit heeft mij uiteindelijk geleid tot het beroep kinderfysiotherapeut. Na het VWO dus eerst de opleiding algemene fysiotherapie, daarna een uitstapje naar de VU voor de studie bewegingswetenschappen en vervolgens de opleiding kinderfysiotherapie, die ik in 2004 heb afgerond.

 

Sindsdien werk ik met veel plezier in Achterveld. Hier werk ik samen met de verschillende disciplines binnen De Heelkom en met kinderfysiotherapeuten en andere disciplines in de regio. Naast het werken in De Heelkom ben ik actief bij onze beroepsvereniging, het NVFK (Nederlandse Vereniging voor fysiotherapeuten in de kinder- en jeugdgezondheidszorg) en geeft ik af en toe een gastles op de masteropleiding kinderfysiotherapie in Utrecht.

 

Mijn streven is om goede kinderfysiotherapeutische behandelingen te bieden aan kinderen van alle leeftijden in Achterveld, die dat nodig hebben en om in de wijde omgeving van Achterveld gespecialiseerde kinderfysiotherapeutische zorg te kunnen bieden aan (ex-) prematuren, jonge zuigelingen en andere baby’s met een bedreigde motorische ontwikkeling.

Specialisatie

Kinderfysiotherapie

Algemene kinderfysiotherapeutische behandelingen

Gespecialiseerde kinderfysiotherapeutische zorg voor

-Zuigelingen en jonge kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand

-(ex-)prematuren

-Kinderen met aangeboren aandoeningen die de motoriek beïnvloeden

-Kinderen met een ernstige ziekte of beperking

Medical taping

 

Aanwezig

ma:  09.00 – 17.00 uur
do:   09.00 – 17.00 uur

 

Link

www.kinderfysiotherapie.nl