Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief
Ook en juist in zo’n kleine kern als Achterveld worden we geconfronteerd met het fenomeen dat voorzieningen minder worden en dat de burgers zelf het heft steeds meer in eigen hand moeten nemen. Wat kunnen we samen doen? Denkt u met ons mee?

Wat vindt u bijvoorbeeld van: Koken en open maaltijd; Vervoer in Achterveld e.o. op afroep; Klusjes meld- en bemiddelingspunt; Organiseren korfbal/volleybal; Inlooppunt (koffie) voor ouderen en moeders met jonge kinderen; Cursus tablet/computer gebruik; Openbare kast voor boekenruil; Verslag doen van reizen, verhalen; Film, documentaire; Eigen maak (jam etc.) en plantenruil; Tafeltje dekje (maaltijd thuisbezorgen); Mantelzorger helpen. Reageer via info@vanonderop.org : Laat ons weten wat een goed idee is! Wilt u meehelpen dan horen we dat ook graag. Voor meer uitgebreide info over hoe en waarom lees hier verder.

Burgerinitiatief, kom met ideeën !!

Ook en juist in zo’n kleine kern als Achterveld worden we geconfronteerd met het fenomeen

dat de voorzieningen minder worden en dat de burgers zelf het heft steeds meer in eigen

hand moeten nemen. De overheid en de zorginstanties hebben de financiën er niet meer

voor. Vrijwilligers zullen een steeds grotere rol gaan spelen in het sociale verkeer onderling.

Dat is de reden dat alle vrijwilligers organisaties die zich verenigd hebben in het Overleg

Maatschappelijk Welzijn Achterveld (OMWA) in hun jaarlijkse bijeenkomst besloten

hebben dat “Van Onder Op” en de dorpsraad Achterveld samen “ de inventarisatie op

zich neemt van de (toekomstige) welzijns vragen en aanbod mogelijkheden.

Lucas Koch en Edwin Winterkamp zijn te rade gegaan wat er in Achterveld ontbreekt en wat

er nu en in de nabije toekomst nodig zou zijn om onze leefgemeenschap zo goed mogelijk te

laten functioneren.

De zaken die de onderlinge samenhang zouden bevorderen en die er nog niet in Achterveld

zijn vindt u hieronder in de enquête. Het lijkt het beste dat deze faciliteiten gerealiseerd

worden door leden van een vereniging. Achtervelders kunnen samen een coöperatie, een

vereniging met leden vormen. We kunnen dan onderling een heleboel zaken regelen.

DAVA een vereniging Door Achtervelders Voor Achtervelders zoals die van Buurkracht

Alandsbeek en de Wensboom lijkt goed haalbaar.

De gemeente heeft in de persoon van Jan Overweg te kennen gegeven een positieve rol in de

realisering ervan te willen spelen. De eerste gesprekken over een laagdrempelig

inlooppunt/ontmoetingscentrum zijn van start gegaan.

Tijd om mee te denken, daarom:

Enquête

(in te leveren bij de Heelkom of bij de Supermarkt, voor 19 september)

Of via info@vanonderop.org of info@dorpsraadachterveldstoutenburg.nl

Noteer bij een item wat u een goed idee heeft een kruisje en als u zelf mee wilt helpen om het te

realiseren ook. Graag dan uw naam en adres erbij.

Koken en open maaltijd Goed idee Ik help mee

Vervoer in Achterveld e.o. op afroep Goed idee Ik help mee

Klusjes meld- en bemiddelingspunt Goed idee Ik help mee

Organiseren straat korfbal/volleybal Goed idee Ik help mee

Inloop punt (koffie) voor ouderen en moeders met jonge kinderen

Goed idee Ik help mee

Cursus IC tablet gebruik en uitleen Goed idee Ik help mee

Openbare kast voor boekenruil Goed idee Ik help mee

Verslag doen van reizen, verhalen Goed idee Ik help mee

Film, documentaire met nagesprek Goed idee Ik help mee

Eigen maak(jam etc.)- en plantenruil Goed idee Ik help mee

Tafeltje dekje (maaltijd thuisbezorgen) Goed idee Ik help mee

Mantelzorger helpen Goed idee Ik help mee