Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U kunt hier informatie lezen over de vergoedingen. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2019

Zitting fysiotherapie €35,00
Zitting kinderfysiotherapie €47,50
Zitting bekkenfysiotherapie €47,50
Zitting manuele therapie €44,90
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €46,50
Telefonische zitting €17,50
Screening €15,50
Screening, intake en onderzoek €46,00
Intake en onderzoek na verwijzing €46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €59,90
Toeslag voor uitbehandeling €13,50
Inrichtingstoeslag €13,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt €53,25
Eenvoudige, korte rapporten €50,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €65,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €45,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €33,00
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €44,50
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €42,90
Strappal tape €4,95
Acrylastic ondertape €7,70
Medical tape €12,95

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €37,00
Per les (contant betalen) €9,75
Per maand (1x per week) €37,00
Per maand bij automatische incasso €35,00
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €110,00
Per kwartaal bij automatische incasso €108,00

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,10