Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2023

Zitting fysiotherapie €40,00
Zitting kinderfysiotherapie €53,20
Zitting bekkenfysiotherapie €53,20
Zitting manuele therapie €50,20
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €54,30
Telefonische zitting €38,80
Screening €17,80
Screening, intake en onderzoek €65,95
Intake en onderzoek na verwijzing €65,95
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €66,90
Toeslag voor uitbehandeling €17,50
Inrichtingstoeslag €17,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt €53,25
Rapport verzekering exclusief BTW €80,00
Fysiotherapeutische rapportage €60,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €52,40
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €40,00
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €53,20
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €50,20
Strappal tape €4,95
Acrylastic ondertape €7,70
Medical tape €12,95

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €45,00
Per les (contant betalen) €11,75
Per maand (1x per week) €43,50
Per maand bij automatische incasso €41,00
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €122,50
Per kwartaal bij automatische incasso €120,00

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,60