Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2022

Zitting fysiotherapie €37,50
Zitting kinderfysiotherapie €50,50
Zitting bekkenfysiotherapie €50,50
Zitting manuele therapie €47,70
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €51,60
Telefonische zitting €35,70
Screening €17,30
Screening, intake en onderzoek €62,50
Intake en onderzoek na verwijzing €62,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €63,70
Toeslag voor uitbehandeling €17,90
Inrichtingstoeslag €17,90
Instructie / overleg ouders van de patiënt €53,25
Rapport verzekering inclusief BTW €85,00
Fysiotherapeutische rapportage €55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €49,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €37,50
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €50,50
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €47,50
Strappal tape €4,95
Acrylastic ondertape €7,70
Medical tape €12,95

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €40,00
Per les (contant betalen) €11,50
Per maand (1x per week) €42,50
Per maand bij automatische incasso €40,00
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €120,00
Per kwartaal bij automatische incasso €117,50

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,40