Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U kunt hier informatie lezen over de vergoedingen. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2020

Zitting fysiotherapie €36,00
Zitting kinderfysiotherapie €48,50
Zitting bekkenfysiotherapie €48,50
Zitting manuele therapie €45,90
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €48,00
Telefonische zitting €20,00
Screening €16,50
Screening, intake en onderzoek €52,50
Intake en onderzoek na verwijzing €52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €59,90
Toeslag voor uitbehandeling €14,85
Inrichtingstoeslag €14,85
Instructie / overleg ouders van de patiënt €53,25
Rapport verzekering inclusief BTW €75,00
Fysiotherapeutische rapportage €48,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €48,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €35,00
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €47,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €44,00
Strappal tape €4,95
Acrylastic ondertape €7,70
Medical tape €12,95

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €38,10
Per les (contant betalen) €10,00
Per maand (1x per week) €38,50
Per maand bij automatische incasso €38,00
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €113,00
Per kwartaal bij automatische incasso €111,00

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,20