Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2024

Zitting fysiotherapie €42,60
Zitting kinderfysiotherapie €57,90
Zitting bekkenfysiotherapie €57,90
Zitting manuele therapie €54,65
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €56,80
Telefonische zitting €40,85
Screening €18,30
Screening, intake en onderzoek €68,45
Intake en onderzoek na verwijzing €68,45
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €72,75
Toeslag voor uitbehandeling €17,50
Inrichtingstoeslag €17,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt €55,75
Rapport verzekering exclusief BTW €87,50
Fysiotherapeutische rapportage €62,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €52,40
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €42,60
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €57,90
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €54,65
Strappal tape €5,50
Acrylastic ondertape €8,00
Medical tape €13,50

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €46,50
Per les (contant betalen) €12,25
Per maand (1x per week) €44,75
Per maand bij automatische incasso €42,25
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €126,00
Per kwartaal bij automatische incasso €123,50

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,70