Tarieven

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U kunt hier informatie lezen over de vergoedingen. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven Fysiotherapie vanaf 1 januari 2021

Zitting fysiotherapie €36,50
Zitting kinderfysiotherapie €49,20
Zitting bekkenfysiotherapie €49,20
Zitting manuele therapie €46,25
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen) €50,60
Telefonische zitting €35,00
Screening €17,30
Screening, intake en onderzoek €56,20
Intake en onderzoek na verwijzing €56,20
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €61,95
Toeslag voor uitbehandeling €14,85
Inrichtingstoeslag €14,85
Instructie / overleg ouders van de patiënt €53,25
Rapport verzekering inclusief BTW €80,00
Fysiotherapeutische rapportage €50,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €48,80
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €36,00
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie €49,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €46,00
Strappal tape €4,95
Acrylastic ondertape €7,70
Medical tape €12,95

Tarieven (Zwanger) Fitness

Intake €39,00
Per les (contant betalen) €10,00
Per maand (1x per week) €40,00
Per maand bij automatische incasso €39,00
Per kwartaal (1x per week, 13 weken) €116,00
Per kwartaal bij automatische incasso €114,00

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les) €2,30