Huisregelement

Huishoudelijk regelement

Verzekeringsgegevens

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw behandelend fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Praktijk voor fysiotherapie Achterveld draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

Afspraak afzeggen

U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen. Indien de telefoon niet wordt beantwoord of in het weekend kunt u uw afmelding op het antwoordapparaat inspreken (0342-451542). U kunt ook een e-mail naar ons sturen: fysiotherapie.achterveld@heelkom.nl

Algemene normen en waarden

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Mindervalide cliënten

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Eigendommen

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Parkeren

Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. Als u dichtbij woont kunt u overwegen om lopend te komen.

Lectuur

Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken

Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.

Storingen

Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

Persoonlijke hygiëne

Wij verzoeken u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek. Zowel voor fysiotherapeutische behandeling als voor sporten/bewegen in de zaal.

Huisregels Fitness Heelkom

TRAIN ALLEEN OP SCHOON SCHOEISEL

U dient zaalschoenen te gebruiken die niet buiten gedragen zijn. Zo blijft de zaal en de apparatuur schoon voor uzelf en anderen.

Geen schoenen met zwarte zolen. Zwarte zolen geven strepen op de vloer die moeilijk te verwijderen zijn.

TRAIN ALTIJD MET EEN HANDDOEK

Neem een grote badhanddoek mee om op te zitten/liggen. Uw zweet komt dan niet op het apparaat wat wel zo fris is voor uzelf en andere mensen.

Neem een klein handdoekje mee welke kan functioneren als kussentje onder uw hoofd of onderin uw rug.

Als u uw handdoek bent vergeten, vraag er één aan ons.

TRAINING ONDER TOEZICHT

Er mag alleen onder toezicht getraind worden.

AFBELLEN BIJ VERHINDERING

Wilt u ons altijd zo snel mogelijk laten weten als u niet kunt komen trainen? Lessen die minimaal 24 uur voor aanvang zijn afgemeld kunnen worden ingehaald. Als u niet heeft afgemeld vervalt de les.

Graag horen wij dat telefonisch of per mail (fysiotherapie.achterveld@heelkom.nl).

INHALEN NA VERHINDERING

Wij geven u de mogelijkheid een gemiste (tijdig afgemelde) les in te halen. Echter daar stellen we wel een limiet aan. U kunt deze les binnen 3 weken op een ander tijdstip inhalen. Heeft u dat niet gedaan, dan vervalt deze les.

Wanneer u 3 of meer aaneengesloten weken met vakantie gaat kunnen de gemiste lessen worden doorgeschoven. Dit, met een maximum van 8 lessen per jaar. Geef tijdig aan wanneer u met vakantie gaat.

MAAND VAN TE VOREN OPZEGGEN

Een opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 1 maand voordat uw abonnement afloopt. Dan hebben wij de mogelijkheid nieuwe mensen in te plannen. Hebt u het ons niet gemeld, dan wordt uw abonnement automatisch verlengd.

BETALINGEN

Bij aanvang van uw training ontvangt u een nota van ons over een afgesproken periode. Zonder tegenbericht wordt deze periode automatisch verlengd.

VERVOER

Wij verzoeken u vriendelijk lopend of met de fiets te komen. Komt u toch per auto parkeer deze dan bij de sportzaal. Daarmee blijft de parkeerruimte vrij voor andere bezoekers van het gezondheidscentrum (die soms slecht ter been zijn) en voor bewoners in de straat.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u zich te allen tijde wenden tot uw beweeginstructeur.